Ένα μεγάλο έργο αίτημα χρόνων γίνεται πραγματικότητα στο Βελεστίνο

Ένα μεγάλο έργο αίτημα χρόνων γίνεται πραγματικότητα στο Βελεστίνο“Μια πολύ σημαντική απόφαση για τις 40 οικογένειες του οικισμού εργατικών κατοικιών του τ. ΟΕΚ «ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ Ι» του Δήμου Ρήγα Φεραίου πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ, το οποίο ενέκρινε την σκοπιμότητα αποπεράτωσης του περιβάλλοντα χώρου του οικισμού προϋπολογισμού 452.600 €, με ταυτόχρονη δέσμευση του ποσού για την χρηματοδότηση εκτέλεσης του έργου.
Με την απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, επιλύονται χρόνια προβλήματα των κατοίκων και ανοίγει ο δρόμος για την προκήρυξη το αμέσως επόμενο διάστημα του διαγωνισμού για την αποπεράτωση του περιβάλλοντος χώρου του οικισμού.