Εκδήλωση ενημέρωσης της Εταιρίας Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε για το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/ LEADER

Εκδήλωση ενημέρωσης της Εταιρίας Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε  για το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/ LEADER


Η Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βελεστίνο την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00, για την Πρόσκληση Υπομέτρου 19.2 : «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα»  για το  Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/ LEADER «Στρατηγικοί πυλώνες για την βιώσιμη ανάπτυξη στη Μαγνησία και τις Β. Σποράδες»