Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο "Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Αγ. Γεωργίου και Αερινού και αγωγών μεταφοράς"

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο "Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Αγ. Γεωργίου  και Αερινού και αγωγών μεταφοράς"


Α/Α συστήματος ηλεκτρονικού διαγωνισμού 83565
 
Για να δείτε τη  μελέτη “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ” πατήστε εδώ
Για να δείτε τη διακήρυξη για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ” πατήστε εδώ
Για να δείτε την περίληψη  διακήρυξης για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ” πατήστε εδώ 
Για να δείτε το σχέδιο ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΝΟΥ ΑΣ3  πατήστε εδώ
Για να δείτε το σχέδιο ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΝΟΥ ΑΣ4 & ΑΣ5  πατήστε εδώ 
Για να δείτε το σχέδιο ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΕΡΙΝΟ-(60)-ΑΕΡΙΝΟ  πατήστε εδώ 
Για να δείτε το σχέδιο ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1-3.1.  πατήστε εδώ 
Για να δείτε το σχέδιο ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4-8.1. & Σ4  πατήστε εδώ
Για να δείτε το σχέδιο ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΕΡΙΝΟΥ 2.-1.2. & 2.5  πατήστε εδώ
Για να δείτε το σχέδιο ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΕΡΙΝΟΥ 1-2.1.1.1.  πατήστε εδώ
Για να δείτε το σχέδιο ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Σ5-Σ6  πατήστε εδώ
Για να δείτε το σχέδιο ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Κ3-Κ4-Κ5  πατήστε εδώ
Για να δείτε το σχέδιο ΜΟΝΟΓΡΑΜΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  πατήστε εδώ
Για να δείτε το σχέδιο ΟΡΙΖΟΝΤ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2 πατήστε εδώ
Για να δείτε το σχέδιο ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1  πατήστε εδώ
Για να δείτε το σχέδιο ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΕΡΙΝΟΥ  πατήστε εδώ
Για να δείτε το σχέδιο ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  πατήστε εδώ
Για να δείτε το σχέδιο ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΥΛΛΟ 1  πατήστε εδώ
Για να δείτε το σχέδιο ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΥΛΛΟ 2 πατήστε εδώ
Για να δείτε το σχέδιο ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΝΟΥ ΦΥΛΛΟ 1  πατήστε εδώ
Για να δείτε το σχέδιο ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΝΟΥ ΦΥΛΛΟ 2  πατήστε εδώ
Για να δείτε το σχέδιο ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΝΟΥ ΦΥΛΛΟ 3  πατήστε εδώ
Για να δείτε το σχέδιο ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΝΟΥ ΦΥΛΛΟ 4  πατήστε εδώ
 
Για να δείτε το σχέδιο ΤΥΠΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ  πατήστε εδώ
Για να δείτε το σχέδιο ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ  πατήστε εδώ
Για να δείτε το σχέδιο ΦΡ.-ΔΙΑΤΟΜΕΣ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΦΡΕΑΤ-ΚΑΤΑΘΛ(60) (1)  πατήστε εδώ
Για να δείτε το σχέδιο ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  πατήστε εδώ