Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο "Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης τοπικής κοινότητας Κεραμιδίου"

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο "Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης τοπικής κοινότητας Κεραμιδίου"


Α/Α συστήματος ηλεκτρονικού διαγωνισμού 83776
 
Για να δείτε τη  μελέτη  “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ”  πατήστε εδώ
Για να δείτε τη διακήρυξη για το έργο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ”  πατήστε εδώ
Για να δείτε την πρείληψη  διακήρυξης για το έργο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ”  πατήστε εδώ
Για να δείτε το σχέδιο ΥΔΡΕΥΣΗΣ πατήστε εδώ