Παροχές Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρήγα Φεραίου

Παροχές Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρήγα Φεραίου


Τι είναι το Κέντρο Κοινότητας;
Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, δομή η οποία σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
Ο πολίτης που προσέρχεται στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρήγα Φεραίου θα συμπληρώνει την καρτέλα ωφελούμενου, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας να παρέχουν μία πιο ολοκληρωμένη υποστήριξη και αξιολόγησης της κατάστασής του.
Σε ποιους απευθύνεται το Κέντρο Κοινότητας;
Στο Κέντρο Κοινότητας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα, είτε οι ίδιοι, είτε μέλη της οικογένειάς τους και χρειάζονται την συνδρομή της Πολιτείας.
 
Παροχές Κέντρου Κοινότητας:
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ)
Κατά την εξυπηρέτηση του ΚΕΑ ο πολίτης ενημερώνεται για τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας και στην συνέχεια υποβάλλετε η αίτηση ηλεκτρονικά.

  • ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ και ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Από 1/1/2019 οι νέες αιτήσεις για προνοιακά επιδόματα καθώς και για το διατροφικό επίδομα γίνονται στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρήγα Φεραίου. Επίσης για την απόκτηση γνωστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ ο πολίτης θα πρέπει να λάβει παραπεμπτικό από την υπηρεσία μας.

  • ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις για το επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων πραγματοποιούνται στα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας.

  • ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ (ΕΝΟΙΚΙΟΥ)

Η διεκπεραίωση αιτήσεων για το επίδομα ενοικίου πραγματοποιείται στα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας και ο πολίτης ενημερώνεται για τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους αρμόδιους υπαλλήλους.

  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Στο Κέντρο Κοινότητας παρέχεται συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη σε ενήλικες, ζευγάρια, οικογένειες και παιδιά (ατομική και ομαδική). Επίσης πραγματοποιούνται δράσεις σε σχολεία του Δήμου Ρήγα Φεραίου και σχολές Γονέων.
 
Για πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις δράσεις του Κέντρου Κοινότητας: Ηρώων Πολυτεχνείου 4 , Βελεστίνο, ΤΚ: 37500, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2425023794