Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόσκληση   για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της έδρας του Δήμου Ρήγα Φεραίου, την 1η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή  και ώρα 11:00 π.μ. ,σε Ειδική Συνεδρίαση ,  ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και  74 του Ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα  71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν. 4623/2019 ,  εκλογική διαδικασία για :
1) Εκλογή Προεδρείου ( Προέδρου , Αντιπροέδρου και Γραμματέα) του Δημοτικού Συμβουλίου, για την πρώτη θητεία της Δημοτικής Αρχής
2) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής, για την πρώτη θητεία της Δημοτικής Αρχής
3 ) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , για την πρώτη θητεία της Δημοτικής Αρχής

Ο προεδρεύων Σύμβουλος 

Γεώργιος  Κων.  Παπαδάμ

 
Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ