Ξεκινούν εργασίες συντήρησης κι αναβάθμισης του 1ου Νηπιαγωγείου Φερών Βελεστίνου

Ξεκινούν εργασίες συντήρησης κι αναβάθμισης του 1ου Νηπιαγωγείου Φερών Βελεστίνου


Ξεκινούν οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του 1ου Νηπιαγωγείου Φερών Βελεστίνου ώστε το εκπαιδευτήριο να αποτελέσει κόσμημα για την περιοχή.
Ήδη έγινε διαγωνισμός, αναδείχθηκε ο ανάδοχος και οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν αρχές της εβδομάδας.
Το έργο συντήρησης και αναβάθμισης κτιριακών μονάδων νηπιαγωγείων του Δήμου Ρήγα Φεραίου χρηματοδοτεί το κοινωφελές «Ίδρυμα Βασιλείου Γ. Μελά για την Προσχολική Αγωγή» , με το ποσό των 21.328, 00 ευρώ.
Με το ποσό αυτό θα υλοποιηθεί το έργο της επισκευής του 1ου Νηπιαγωγείου Φερών Βελεστίνου.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρήγα Φεραίου είχε ζητήσει την συνδρομή του Ιδρύματος Μελά σε εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των κτιριακών μονάδων τριών νηπιαγωγείων του Δήμου Ρήγα Φεραίου και συγκεκριμένα : του 1ου Νηπιαγωγείου Φερών Βελεστίνου, του Νηπιαγωγείου Ριζομύλου, καθώς και του Νηπιαγωγείου Αγίου Γεωργίου Φερών.
Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύματος κατά τη συνεδρίασή της στις 6/11/18 ενέκρινε το αίτημα και την χρηματοδότηση του έργου της επισκευής του 1ου Νηπιαγωγείου Φερών Βελεστίνου μέχρι του ποσού των 21.328,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ κατ’ ανώτατο όριο.
Για την εκτέλεση του παραπάνω έργου υπεγράφη συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Ρήγα Φεραίου και του Ιδρύματος Μελά.
Με βάση το συμφωνητικό, το Ίδρυμα θα καταβάλλει στον Δήμο Ρήγα Φεραίου τμηματικώς το παραπάνω ποσό για την πληρωμή των εκτελούμενων εργασιών και ο δήμος Ρήγα Φεραίου θα τοποθετήσει με δαπάνη του στην πρόσοψη της νέας αίθουσας μαρμάρινη επιγραφή «Δωρεά Ιδρύματος Βασιλείου Γ. Μελά για την Προσχολική Αγωγή».

Αντικείμενο του έργου
Το έργο της επισκευής του 1ου Νηπιαγωγείου Φερών Βελεστίνου περιλαμβάνει: υαλοστάσια αλουμινίου με θερμοδιακοπή, δίφυλλα τρίφυλλα ή τετράφυλλα, με το ένα ή και όλα τα φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, υαλόθυρες ανοιγώμενες αλουμινίου με θερμοδιακοπή, με ή χωρίς φεγγίτη, μονόφυλλες ή δίφυλλες, με υαλοστάσιο και συμπαγές θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) σε ύψος περίπου 60 εκ. και διπλούς θερμομονωτικούς –ηχομονωτικούς ανακλαστικούς υαλοπίνακες συνολικού πάχους 28 mm.
Επίσης θα γίνουν χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, θα τοποθετηθεί αναλογικός καυστήρας για 200.00Kcal/h διβάθμιας λειτουργίας με ανάμειξη αέρα /αερίου στην κεφαλή, γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα ΕΛΟΤ ΕΝ 10255 διαμέτρου 3 in και ηλεκτρολογικές συνδέσεις και ρύθμιση του καυστήρα.
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου κ. Δημήτρης Νασίκας δήλωσε: «Ευχαριστούμε την Βουλευτή Μαγνησίας κ. ΜΑΚΡΗ ΖΕΤΤΑ για την παρέμβασή της στο ΊΔΡΥΜΑ ΜΕΛΑ, καθώς και το Ίδρυμα για την ευγενική του προσφορά, με την οποία δίνεται η δυνατότητα συντήρησης και αναβάθμισης του 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ.»