Ανακοίνωση για ρυθμίσεις βεβαιωμένων οφειλών Δήμου Ρήγα Φεραίου

Ανακοίνωση για ρυθμίσεις βεβαιωμένων οφειλών Δήμου Ρήγα Φεραίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

 
 Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου ενημερώνει ότι στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6(ΦΕΚ 145/30-9-2019)-παράταση του ιδίου νόμου και αντικατάσταση του 1ου εδαφίου, της παραγράφου 1, του άρθρου 110, ρυθμίζει οφειλές που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 29/11/2019,
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.
Η πληρωμή μπορεί να γίνει με εφάπαξ καταβολή και απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ή με διακανονισμό σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων. Ελάχιστο ποσό καταβολής δόσης: 20€.
Καλούνται οι δημότες του Δήμου Ρήγα Φεραίου και εν γένει οι οφειλέτες προς το Δήμο, όπως προσέρχονται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να ενημερωθούν και να ευνοηθούν από τη ρύθμιση του Ν. 4611/2019.
 Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος Ρήγα Φεραίου θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, μιας από τις οποίες είναι η δέσμευση φορολογικής ενημερότητας.
 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εσόδων του Δήμου Ρήγα Φεραίου (Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Τσελεπίδη Σωτηρία τηλ. 2425350218)
 
 
 
 
                                                Εκ της Οικονομικής Υπηρεσίας