Προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Ρήγα Φεραίου 22 (Συνεχιζόμενα – προτεινόμενα έργα)

Προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Ρήγα Φεραίου 22 (Συνεχιζόμενα – προτεινόμενα έργα)
 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    2020 
  Προτεινόμενος Προϋπολογισμός                           (Ποσά σε ευρώ)Πηγή Χρηματοδότησης
   
   
 Α.  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ  ΕΡΓΑ   
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                             ΕΡΓΩΝ  – ΜΕΛΕΤΩΝ-  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Α/ΑΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΠηγή Χρηματοδότησης
1ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 67.500,00ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
2ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ  ΜΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΜΟ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ (ΑΠΌ ΛΑΔΕΡΗ ΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ)29.136,00ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
3ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΝΈΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ74.010,00ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
4ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ20.000,00ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
5ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ  ΦΕΡΑΙΟΥ20.261,60ΧΟΡΗΓΙΑ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  ΜΕΛΑ
6ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ  – ΚΧ- ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 201930.000,00ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
7ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 47.500,00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”
8ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ                                      ( Μ.ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ & ΒΕΝΕΤΟΥ )24.800,00ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
9ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ211.000,00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”
10.1ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΝΕΡΓΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ) ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ, Δ.Ε. ΚΑΡΛΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΥΤΗΣ1.690.000,00ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
10.2ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                ( ΠΡΩΗΝ  ΑΝΕΝΕΡΓΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ) ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ45.000,00ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
10.3ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ40.000,00ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
10.4ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΟΥ7.000,00ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
11ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ59.930,08ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
12ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 193.440,00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” 165.000,00 €                                                             &     ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 28.440,00 €
13ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ455.000,00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” 
14ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 201820.000,00 ΣΑΤΑ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ
15ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 201928.650,00 ΣΑΤΑ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ
16«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ»24.800,00ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
17ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ55.500,00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”
 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ40.920,00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”
18ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ60.140,00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”
19ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 201811.000,00ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
20ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ20.000,00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”
21ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΝ  ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ  ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ327.000,00LEADER
22ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΣΤΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ191.000,00LEADER
23ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ  ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ157.000,00LEADER
24iRigas Feraios – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ68.138,00LEADER
25ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΈΓΚΑΙΡΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΚΕΡΑΣΙΑΣ & ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ52.204,00LEADER
26Ασφαλτοστρώσεις οδών Τ.Δ. Στεφανοβικείου (Ασφαλτόστρωση δρόμου από αποθήκες Συνεταιρισμού-Γυμνάσιο Εως  ΑΓ. Αθανάσιο) – (Δ.Ε.  Κάρλας)9.833,54ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
27 Πλακόστρωση περιβάλλοντος χώρου Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Κερασιάς1.805,00ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
28Επισκευή & συντήρηση δρόμου προς Κουλούρι (Δ.Ε. Κεραμιδίου)44.623,98ΕΣΟΔΑ  ΔΗΜΟΥ
29ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ, ΚΧ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ  ΦΕΡΑΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ  201820.000,00ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
30AΓΡΟΤΙΚΗ  ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ, Κ.Χ. , ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ  ΦΕΡΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 201924.000,00ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
31ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ , ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ  ΦΕΡΑΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ  201730.000,00ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
32ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 20177.000,00ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
33Ανακατασκευή λεβητοστασίων για την λειτουργία θέρμανσης  με Φυσικό  Αέριο  του  Δήμου Ρήγα Φεραίου (Γυμνάσιο Βελεστίνου)4.500,00 
34Προμήθεια κιγκλιδωμάτων για την περίφραξη της λίμνης στην είσοδο Καναλίων4.950,00 
35ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΚΟΜΒΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΟΔΩΝ ΦΕΡΩΝ – ΗΡΩΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΙΩΤΩΝ , ΑΛΒ. ΕΠΟΥΣ ΚΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ8.300,00ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
36ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 34.280,00ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
37Εργασίες αποχιονισμού έτους 2015 2.000,00ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
38Απόφραξη κλειστού αγωγού στην θέση Κουμάσι, Τ.Κ. Καναλίων24.180,00ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
39Υπηρεσία μίσθωσης χωματουργικών μηχανημάτων για την Αποκατάσταση Αγροτικών οδών στις Τ.Κ. Στεφανοβικείου και Ριζομύλου της Δ. Ε. Κάρλας του Δήμου Ρήγα Φεραίου, λόγω θεομηνίας 26ης  Φεβρουαρίου 2018793,60ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
40Υπηρεσία μίσθωσης  χωματουργικών μηχανημάτων για την  Αποκατάσταση-    καθαρισμό  των οδών της Εσωτερικής Οδοποιίας  και τον καθαρισμό  των   τεχνικών -ανοικτών οχετών του οικισμού Καναλίων , Δ. Ε.  Κάρλας Δήμου Ρήγα Φεραίου , λόγω θεομηνίας 26ης Ιουνίου  2018226,30ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ4.287.422,10 
    
 ΜΕΛΕΤΕΣ- ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣΠηγή Χρηματοδότησης
43Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες “Ανέγερσης Βιβλιοθήκης στο Βελεστίνο”690,00ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
44Τοπογραφικές  Αποτυπώσεις Δήμου Ρήγα Φεραίου, έτους 2017 3.000,00ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
45Τοπογραφικές  Αποτυπώσεις Δήμου Ρήγα Φεραίου, έτους 201913.363,00ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
46Ελεγχος και αντιρρήσεις που αφορούν Αγροτεμάχια  της δημοτικής περιουσίας Δ.Ε. Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου που θίγονται ως προς τη ιδιότητα του χαρακτήρα τους με βάση των αναρτώμενο Δασικό Χάρτη της περιοχής5.000,00ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
47Ελεγχος και αντιρρήσεις που αφορούν Αγροτεμάχια  της δημοτικής περιουσίας Δ.Ε. Κάρλας του Δήμου Ρήγα Φεραίου που θίγονται ως προς τη ιδιότητα του χαρακτήρα τους με βάση των αναρτώμενο Δασικό Χάρτη της περιοχής2.000,00ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
48Ελεγχος και αντιρρήσεις που αφορούν Αγροτεμάχια  της δημοτικής περιουσίας Δ.Ε. Κεραμιδίους του Δήμου Ρήγα Φεραίου που θίγονται ως προς τη ιδιότητα του χαρακτήρα τους με βάση των αναρτώμενο Δασικό Χάρτη της περιοχής2.000,00ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
  26.053,00 
 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  ΣΥΝΟΛΟ   
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 
 ΜΕΛΕΤΗ Μ.Π.Ε.  ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ2.000,00ΣΑΤΑ
49Τοπογραφική Αποτύπωση του νέου Κοιμητηρίου  Στεφανοβικείου2.000,00ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
50Σύνταξη υδρογεωλογικής μελέτης και  μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για το έργο κατασκευή του Νέου Κοιμητηρίου της Τ.Κ. Στεφανοβικείου.3.000,00ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  ΣΥΝΟΛΟ 7.000,00 
  
 ΕΡΓΑ  ΔΕΥΑΡΦ – ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ                                                                                   ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
51ΠΡΑΞΗ: «Εκσυγχρονισμός Υποδομών Ύδρευσης, για την εξασφάλιση επαρκούς   ποσότητας και ποιότητας ύδρευσης , για ανθρώπινη κατανάλωση»
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΥΑΡΦ – ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ                                                         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΄΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ΄΄  
51.1ΥΠΟΜΕΤΡΟ 1: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ»3.320.348,00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΥΑΡΦ – ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ                                                         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΄΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ΄΄  
51.2ΥΠΟΜΕΤΡΟ 2:ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  T.K.  ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ»,    750.000,00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΥΑΡΦ – ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ                                                         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΄΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ΄΄  
52ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΑΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ2.976.000,00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΥΑΡΦ – ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ                                                         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΄΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ΄΄  
 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  ΣΥΝΟΛΟ 7.046.348,00 
ΑΣΥΝΟΛΟ  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΕΡΓΩΝ    11.366.823,10 €  
    
 Β.    ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ  ΕΡΓΑ  2020 
 ΕΝΙΑΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ  ΦΕΡΑΙΟΥΠΟΣΟ  ΣΕ €Πηγή Χρηματοδότησης
 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣΠηγή Χρηματοδότησης
1ΑΓΡΟΤΙΚΗ   ΟΔΟΠΟΙΙΑ,  ΕΤΟΥΣ  202024.000,00ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
2ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ, ΚΧ ,  ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ  ΦΕΡΑΙΟΥ , ΕΤΟΥΣ  202024.000,00 
3ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ , ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ  ΦΕΡΑΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ  202024.000,00ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
4ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ   ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΚΧ- ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ , ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 202030.000,00ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
5ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ17.000,00ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  ΣΥΝΟΛΟ119.000,00 € 
 ΜΕΛΕΤΕΣ 
6ΣΥΝΤΑΞΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ,  ΕΤΟΥΣ  2020, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ  ΦΕΡΑΙΟΥ 19000,00ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
7ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ2000,00ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
8ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ10000,00ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  ΣΥΝΟΛΟ31.000,00 € 
    
Β  ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΕΤΟΥΣ  2020150.000,00 € 
    
  ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ                                    ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ                    ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣΠροτεινόμενος Προϋπολογισμός                           (Ποσά σε ευρώ)Πηγή Χρηματοδότησης
  
   
1ΠΡΑΞΗ:  ΈΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ           ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ  
1.1ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ             
                 
2.480.000,00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”
1.2ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»595.200,00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”
2ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ              ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ       600.000,00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”

Add Comment