2η / 2020 Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19:00

2η / 2020 Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Πέμπτη 13  Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19:00

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 &  68 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην  2η / 2020 Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο Βελεστίνο (έδρα του Δήμου) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ρήγα Φεραίου, την  Πέμπτη 13η   Φεβρουαρίου 2020  και ώρα 19:00 ,   για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Λήψη απόφασης για την Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 ,  του Δήμου Ρήγα Φεραίου  ( Α.Ο.Ε 10./2020)
 2. Λήψη απόφασης για  την κατανομή ποσού 40.509,14 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2020 – Α’ κατανομή.
 3. Λήψη απόφασης , για το αίτημα του Συλλόγου Φίλων Ιαπωνικού Καράτε Στεφανοβικείου , για την παραχώρηση χρήσης  του γυμναστηρίου του Γυμνασίου Στεφανοβικείου, για την αγωνιστική περίοδο 2019 -2020.
 4. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος Ελευθεροχωρίου της Κοινότητας Περιβλέπτου.
 5.  Οικονομική ενίσχυση δημότη  από το  Ριζόμυλο και  δύο δημοτών από τα Κανάλια  , σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις των Κοινοτήτων.
 6. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του , ως μέλος στην Επιτροπή  της § 1 του Ν.3463/2006 , που συγκροτείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας,   περί ανακαθορισμού  των Διοικητικών Ορίων  του Δήμου Ρήγα Φεραίου.     
 7. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση  του δημότη κου Ιωάννη Κολοκοτρώνη , για διάνοιξη οδού  εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Βελεστίνου.     
 8.  Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση  του δημότη κου Νικολάου Μακρή, για διάνοιξη οδού  εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Βελεστίνου.    
 9. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση  του δημότη κου  Βασιλείου Κυριαζή   , για διάνοιξη οδού  εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Βελεστίνου.     
 10. Λήψη απόφασης  περί της αίτησης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Αγίου Γεωργίου Κοκκίνας , για δωρεάν παραχώρηση χρήσης της έκτασης που χωροθετείται ο Ιερός Ναός.
 11.  Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής Φακέλου ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020»,  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον»  με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του Σχολικού κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Καναλίων”.

Add Comment