7η / 2020 , ΤΑΚΤΙΚΗ -κεκλεισμένων των θυρών- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:30

7η / 2020 , ΤΑΚΤΙΚΗ -κεκλεισμένων  των θυρών- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020  ΚΑΙ ΩΡΑ 19:30

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 &  68 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην  7η / 2020 , ΤΑΚΤΙΚΗ , κεκλεισμένων  των θυρών, Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  [Σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ  αριθ. Δ1α/ΓΠ, οικ 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και § 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’1988)] , που θα γίνει στο Βελεστίνο (έδρα του Δήμου) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ρήγα Φεραίου, την  Τετάρτη  17η   Ιουνίου  2020  και ώρα 19:30 ,  για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση δέσμης μέτρων ελάφρυνσης των κατοίκων και των επιχειρήσεων , ενόψει των οικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης (A.O.E 76./2020).
  2. Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού,  στην Τράπεζα Πειραιώς ,  για κάθε Κοινότητα ξεχωριστά για την διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και ορισμός υπευθύνων κίνησης των λογαριασμών αυτών (Α.Ο.Ε. 68-2020) .
  3. Λήψη απόφασης για την επανυποβολή Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2020. (Α.Ο.Ε. 72/2020) .
  4. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού Προγράμματος , έτους 2020  (Α.Ο.Ε. 75/2020) .
  5. Λήψη απόφασης , για την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ρήγα Φεραίου. (Α.Ο.Ε. 55 /2020) .
  6. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση δημότη από το Ριζόμυλο , σύμφωνα με σχετική απόφαση της Κοινότητας Ριζομύλου . (Απόφ. Κοιν. Ριζομύλου 11/2020) .
  7. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική αναζωογόνηση 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβάλλοντος ισοζυγίου» 2019-2020 , για το προτεινόμενο έργο με τίτλο «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Αγίου Γεωργίου» Π.Δ. 431.500,00 €  & έγκριση της 11/2020 Μελέτης , με τίτλο «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Αγίου Γεωργίου» Π.Δ. 431.500,00 € .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Κων. Παπαδάμ                                                                 

                                  

Add Comment