ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ                                                 Βελεστίνο,   30-06-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

            Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, Δημήτριος Νασίκας αποφασίζει τον ορισμό του κ. Δημητρίου Παλληκάρη του Βάϊου, δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας, ως άμισθο Αντιδήμαρχο, από 1-7-2020 έως 31-12-2023, με αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και τον συντονισμό όλων των δράσεων που αφορούν την πολιτική προστασία του Δήμου. Συγκεκριμένα την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου, με τις αρμοδιότητες,  όπως περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου.

 Εξουσιοδοτείται ο κ. Παλληκάρης για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Όταν ο Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Δήμαρχος.

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, κ. Δημήτρης Νασίκας ευχήθηκε στον αντιδήμαρχο που ορίστηκε, καλή δύναμη στη συνέχιση των καθηκόντων του και δήλωσε ότι θα σταθεί δίπλα του στο έργο που θα επιτελέσει προς όφελος του Δήμου και των δημοτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Παλληκάρης έως και σήμερα ήταν εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας με γνώση και εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα.

Από την πλευρά του ο ορισθείς αντιδήμαρχος, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη που επέδειξε στο πρόσωπό του και τόνισε ότι θα εκπληρώσει με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας τα καθήκοντά του.

Add Comment