ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ VOUCHER ΓΙΑ ΚΔΑΠ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ VOUCHER ΓΙΑ ΚΔΑΠ

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ                                                   Βελεστίνο,  22-07-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ VOUCHER ΓΙΑ ΚΔΑΠ

Παράτυπη χρήση επιδοτήσεων στο παρελθόν οδήγησε σε καταγγελίες και αλλαγές – Εφιστάται προσοχή σε μητέρες και δομές για να μη χάσουν τη χρηματοδότηση

Σε πλήρη εξέλιξη έως και τις 5 Αυγούστου βρίσκεται η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων από μητέρες για την επιδότησή τους από την ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.) στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Οι αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα προκειμένου να διεκδικήσουν τα λεγόμενα voucher (εισιτήρια) και να μπορέσουν να εγγράψουν από τη νέα σχολική χρονιά δωρεάν τα παιδιά τους σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα, γίνονται μετ’ εμποδίων καθώς το σύστημα έχει υπερφορτωθεί.

Οι δυσκολίες ωστόσο που αντιμετωπίζουν μητέρες στην κατάθεση των αιτήσεών τους δεν είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο θα πρέπει να επιδείξουν προσοχή.

Πηγές της ΕΕΤΑΑ εφιστούν την προσοχή τόσο σε μητέρες όσο και στις ίδιες τις δομές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ως προς τη χρήση των voucher για να μη χάσουν την επιδότησή τους.

Όπως εξηγούν, στο παρελθόν και λόγω έλλειψης σαφών οδηγιών, γίνονταν παρατυπίες. Τα voucher δίνονταν στα ΚΔΑΠ και χρησιμοποιούνταν για άλλους λόγους. Για παράδειγμα ΚΔΑΠ δέχονταν voucher από γονείς που ήθελαν να συμμετέχουν τα παιδιά τους σε συγκεκριμένα προγράμματα, τα οποία αν δεν παρέχονταν στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις τους, εκχωρούσαν τα voucher είτε σε φροντιστήρια για την εκμάθηση ξένων γλωσσών είτε σε αθλητικούς συλλόγους για την παρακολούθηση ενός αθλήματος.

Η παράτυπη αυτή τακτική είχε μάλιστα προκαλέσει πληθώρα καταγγελιών στην ΕΕΤΑΑ και για την περιοχή της Μαγνησίας και με βάση τις διαμαρτυρίες που υπήρξαν αυστηροποιήθηκε το πλαίσιο χρήσης των voucher.

Σύμφωνα με αυτό οι δομές που θα υποβάλουν αιτήσεις στην ΕΕΤΑΑ για την ένταξη στο μητρώο των δομών της δράσης θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν παρέχουν υπηρεσίες που δεν περιγράφονται στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους, όπως αυτό ισχύει, ότι δεν εξαργυρώνουν voucher σε τρίτους, ότι δεν συνεργάζονται με οποιαδήποτε μορφή με ιδιώτες ή σωματεία και ότι δεν αναπτύσσουν δραστηριότητες εκτός των αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων τους. «Στην περίπτωση κατά την οποία τα ανωτέρω δεν τηρηθούν από την πλευρά μία δομής, είτε στο πλαίσιο δειγματοληπτικού ελέγχου είτε ελέγχου κατόπιν καταγγελίας, τότε διακόπτεται η ενεργοποίηση όλων των αξιών τοποθέτησης, πραγματοποιείται η άρση της χρηματοδότησής τους έως τη λήξη της περιόδου και ανακτώνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που έχουν δοθεί έως το χρονικό σημείο άρσης της χρηματοδότησης».

Κίνδυνος και για μητέρες

Ο ίδιος κίνδυνος απώλειας της χρηματοδότησης ισχύει και για τις μητέρες οι οποίες θα πρέπει να φροντίσουν να επιλέξουν ΚΔΑΠ ανάλογα με τα προγράμματα που διαθέτει από τη στιγμή που «συνεργασίες» με άλλους φορείς δεν ισχύουν.

Χρήση voucher για προγράμματα που δεν προσφέρονται στους χώρους των ΚΔΑΠ ενέχει κίνδυνο απένταξης από το πρόγραμμα. «Η ωφελούμενη οφείλει να γνωρίζει ότι η «αξία τοποθέτησης» είναι αυστηρά προσωπική, δεν μεταβιβάζεται, δεν πωλείται, δεν εξαργυρώνεται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η παραβίαση των προαναφερόμενων, η αξία τοποθέτησης ακυρώνεται και η κάτοχός της παύει να είναι ωφελούμενη του προγράμματος».

Add Comment