9η / 2020 , Δια Περιφοράς, ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 26η Αυγούστου 2020 και ώρα 19:00

Add Comment