ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΑ – Τσιαμασφύρη Αίγλη

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΑ

(Τσιαμασφύρη Αίγλη, Κοινωνική Λειτουργός)

Η Ελλάδα είναι πρωτοπόρα χώρα  των γερασμένων εθνών, είτε λόγω μείωσης του δείκτη θνησιμότητας είτε λόγω μείωσης του δείκτη γεννητικότητας. Η αύξηση των ηλικιωμένων οδηγεί στην αναγκαία μελέτη και αντιμετώπιση των ιατροκοινωνικών προβλημάτων που παρουσιάζονται. Επειδή ακριβώς πρόκειται για ηλικιωμένο πληθυσμό ,επακολούθως ,μιλάμε για νευροεκφυλιστικά νοσήματα και κυρίως της Νόσου Αλτσχάιμερ που προσβάλουν αυτή την ηλικιακή ομάδα. Παρόλα αυτά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μπορούμε να διαχωρίζουμε τις διαταραχές που χρήζουν ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και όσες είναι αποτέλεσμα της γήρανσης και να μην ακολουθούμε την γενικευμένη πεποίθηση ότι η Τρίτη Ηλικία σχετίζεται με την ασθένεια, την ανικανότητα και την κατάθλιψη.

Στην χώρα μας η κοινωνική πρόνοια για τους ηλικιωμένους χαρακτηρίζεται από τον σημαντικό ρόλο που παίζει η οικογένεια. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα να διασφαλίζεται μέσα από μικρές οικονομίες κι άλλες παροχές ένα οριακά χαμηλό επίπεδο διαβίωσης σε άτομα ή οικογένειες.

Ο ρόλος της οικογένειας είναι ,λοιπόν ,πολύ σημαντικός και ταυτόχρονα δύσκολος, καθώς το βιολογικό, το συναισθηματικό και το οικονομικό κόστος του περιθάλποντα είναι τεράστιο. Οι φροντιστές αντιμετωπίζουν πολλά και ποικίλα προβλήματα που σχετίζονται με την εργασία, τον ελεύθερο χρόνο, τα οικονομικά και ιδιαίτερα με τον κλονισμό της σωματικής και ψυχικής τους υγείας.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι κύρια η παρέμβαση της διεπιστημονικής ομάδας. Η παρέμβαση του κοινωνικού λειτουργού αναπτύσσεται σε συνεργασία με γιατρούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές κτλ.

Ο κοινωνικός λειτουργός μελετά τις ανθρώπινες ανάγκες και τα προβλήματα που προκύπτουν από τις διαπροσωπικές σχέσεις. Πραγματοποιεί συμβουλευτική στήριξη και αναζητά τους καλύτερους τρόπους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Επίσης, παρέχει υποστήριξη και ενδυνάμωση στους ανθρώπους που αδυνατούν να παραμείνουν ανεξάρτητοι, εκπαιδεύει τους περιθάλποντες σε θέματα άνοιας αλλά και συμβουλεύει κυρίως σε θέματα χειρισμού και παρέχει διασυνδετική υποστήριξη με άλλες υπηρεσίες και διεκπεραιώνει γραφειοκρατικά ζητήματα (όπως πχ επιδόματα, παροχές κτλ). Οι ρόλοι που παίρνει ένας κοινωνικός λειτουργός είναι του μεσολαβητή ανάμεσα στον εξυπηρετούμενο και τις υπηρεσίες είτε/και του συνηγόρου για την αναγνώριση και την προστασία των δικαιωμάτων του.

Η ομάδα του Προγράμματος Διασύνδεσης του Ειδικού Κέντρου Ημέρας του Αλτσχάιμερ Βόλου απαρτίζεται από κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο και νευρολόγο. Σκοπός της ομάδας είναι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την άνοια και το Αλτσχάιμερ, η εκπαίδευση των φροντιστών και του προσωπικού των δομών που απασχολούν ηλικιωμένα άτομα (πχ Κ.Α.Π.Η., Κ.Η.Φ.Η. κτλ) και ο ιατρικός έλεγχος από νευρολόγο. Τέλος γίνονται Test Μνήμης και νοητικής ενδυνάμωσης και επιπλέον  παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες.

Πληροφορίες για το νέο αυτό Πρόγραμμα Διασύνδεσης θα βρείτε, στις κοινωνικές δομές του Δήμου στον οποίο ανήκετε καθώς και στο τηλέφωνο 2421031227, στην σελίδα στο FB «Διασύνδεση Κέντρου Ημέρας για Αλτσχάιμερ –ΟΤΑ – Βόλος» ή/και στο e-mail «dkentrohmeras@gmail.com». Τα γραφεία μας στεγάζονται στην Τοπάλη 7 με Ιάσονος στο κέντρο του Βόλου.

Add Comment