ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΚΕΠ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ rantevou.kep.gov.gr