ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Βελεστίνο 02 – 04 – 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Σε δωρεάν προμήθεια και χορήγηση ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού προχωρά ο Δήμος Ρήγα Φεραίου μέσω της εταιρείας «Φωτοκύκλωση Α.Ε.» μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, οι κάδοι ανακύκλωσης προορίζονται για απόβλητα λαμπτήρων, φωτιστικών, μικροσυσκευών και LED, που προέρχονται από τους οικιακούς ή άλλους χρήστες και η εταιρεία επιμελείται για την προώθηση της αξιοποίησης των αποβλήτων αυτών συμπεριλαμβανόμενης της ανάκτησης υλικών, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση με στόχο την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου αναφερόμενος στην προμήθεια των συγκεκριμένων κάδων τόνισε την ανάγκη περιβαλλοντικής ευαισθησίας από όλους μας και ότι οφείλουμε να σεβόμαστε και να προστατεύουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε.