ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ – ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 2020

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ                                                Βελεστίνο, 10-05-2021

Ανακοίνωση

 

Από τον ΕΛΓΑ κοινοποιήθηκε στο Δήμο ο πίνακας με τα πορίσματα (αποτελέσματα) για τον παγετό 17/03/2020.

Οι παραγωγοί μπορούν να ενημερωθούν

Α) στις ανταποκρίτριες του ΕΛΓΑ

Παπανικολάου Ιφιγένεια        2425031201

Μπομπότη Ζωή                           2425350220

Β) στην Κοινότητα Καναλίων

Γ) στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ με τους κωδικούς taxis net

Τα σχετικά ποσά έχουν ήδη κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει πληρωθεί να ενημερωθεί στο 1540, αν χρωστά κάποια ασφάλιστρα τα οποία πρέπει να πληρωθούν πρώτα στον ΕΛΓΑ πριν του καταβληθεί η αποζημίωση.

Σε διαφορετική περίπτωση  να απευθυνθεί στον ΕΛΓΑ, 12:00 – 13:00, στα τηλέφωνα 2410231300 και 2410231929, εσωτερικό 1.

Ενστάσεις μέχρι 17/05/2021.