ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

Οι μαίες του Κ.Υ.Βελεστίνου σε μια προσπάθεια να υποστηρίξουν το μητρικό θηλασμό και τη γαλουχία στα πλαίσια του Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μαιών – Μαιευτών, παρέχουν διαδικτυακή υποστήριξη στις μέλλουσες μητέρες.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24253 50040