ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ RAPID TEST ΚΟΜΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/6 12.00-14.00 ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ RAPID TEST ΚΟΜΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/6 12.00-14.00 ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ RAPID TEST ΚΟΜΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/6
12.00-14.00 ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/6
9.00-17.00 ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
9.00-14.00 ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ (ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΜΥ ΙΩΛΚΟΥ)
9.00-11.30 ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΛΜΥΡΟΣ
12.00-14.00 ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
9.00-14.00 DRIVE THROUGH ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/6
9.00-17.00 ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/6
9.00-17.00 ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ