Ο ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ τιμησε τον κ. ΓΕΏΡΓΙΟ ΣΟΥΡΛΑ π. Υπουργό, π. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και Πρόεδρο του Ινστιτούτου Διαβαλκανικής Συνεργασίας “Ρήγας Βελεστινλής”

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ τιμησε τον κ. ΓΕΏΡΓΙΟ ΣΟΥΡΛΑ π. Υπουργό, π. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και Πρόεδρο του Ινστιτούτου Διαβαλκανικής Συνεργασίας “Ρήγας Βελεστινλής”

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ τιμησε τον κ. ΓΕΏΡΓΙΟ ΣΟΥΡΛΑ π. Υπουργό, π. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και Πρόεδρο του Ινστιτούτου Διαβαλκανικής Συνεργασίας “Ρήγας Βελεστινλής”, για το συγγραφικό του έργο και την διαχρονική προσφορά του στον Ιστορικό μας Δήμο!!!