15η / 2021 ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει με Τηλεδιάσκεψη , 2/8/2021 στις 19:00