ΠΕΜΠΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΩΡΑ 19:00, ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΩΡΑ 19:00, ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ