Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Oχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Ρήγα Φεραίου

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Oχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Ρήγα Φεραίου

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Oχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Ρήγα Φεραίου
Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου προχωρά στην εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για την περιοχή ευθύνης του, εναρμονιζόμενος με την εθνική προσπάθεια προώθησης των “καθαρών” μορφών μετακίνησης.

Ο Δήμος μας, επιχειρώντας να εφαρμόσει πρακτικές συμμετοχικού σχεδιασμού στην εκπόνηση του εν λόγω σχεδίου, πραγματοποιεί την παρούσα έρευνα προκειμένου να λάβει υπόψη τις προτιμήσεις των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής μας.

Οι απόψεις, οι προτιμήσεις, οι ιδέες και οι παρατηρήσεις σας αποτελούν σημαντικά στοιχεία που θα αξιοποιήσει ο Δήμος για έναν περισσότερο ορθολογικό σχεδιασμό.

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jY7qjmrIK06KYFqy4VZxdbIMCrmkHV1Is6u4N_JYqypUN1BYVVNHTkhWMzYxNEFKNTZNWFYwU0EwTC4u