ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ τ. ΟΕΚ ‘’ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ Ι’’»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ τ. ΟΕΚ ‘’ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ Ι’’»

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ PDF

espd-request-v2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑ – ΟΕΚ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ Ι με ΑΔΑΜ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΛΙΚΗ signed με ΑΔΑΜ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΛΙΚΗ signed

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___040122

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΟΕΚ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ Ι με ΑΔΑ