ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΣΙΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΠΑΓΕΤΟ

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΣΙΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΠΑΓΕΤΟ

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΣΙΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΠΑΓΕΤΟ
Από τον ΕΛΓΑ κοινοποιήθηκαν τα αποτελέσματα δειγματοληπτικών εκτιμήσεων που αφορούν ζημιά σε σιτηρά από τους Παγετούς 26/03/2021 & 10/04/2021.
Τα ποσοστά ζημιάς που εκτιμήθηκαν, κατόπιν δειγματοληπτικών ελέγχων ΔΕΝ είναι αποζημιώσιμα, με την επισήμανση ότι οι μειωμένες παραγωγές των σιτηρών οφείλονται σε αίτια μη καλυπτόμενα ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ.
Υποβολή ενστάσεων μέχρι 4/03/2022.
Ανταποκριτές ΕΛΓΑ