ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4Η/2022 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022, ΩΡΑ 19:30