ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Π/Υ 400.000 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Π/Υ 400.000 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ                                                  Βελεστίνο, 13-04-2022

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Π/Υ 400.000 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

 

 

Στο τελευταίο στάδιο πριν τη δημοπράτηση βρίσκεται ο Δήμος Ρήγα Φεραίου με χρηματοδότηση 400.000 ευρώ για τη κατασκευή Καταφύγιου αδέσποτων ζώων με πλήρες εξοπλισμένο κτηνιατρείο. Το σύγχρονο Καταφύγιο-Κτηνιατρείο θα εξασφαλίζει εκείνες τις συνθήκες που συμβάλουν στην διασφάλιση ευζωίας των ζώων ενώ μακροπρόθεσμα θα συνεισφέρει στη σταθεροποίηση και κατ’επέκταση στη μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων. Το δημοτικό Καταφύγιο αδέσποτων ζώων με το δημοτικό κτηνιατρείο θα τηρούν τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία προδιαγραφές τόσο πολεοδομικά όσο και από άποψη υγειονομικού και εξοπλισμού.