ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 4 ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΝΑΛΙΑ-ΚΕΡΑΜΙΔΙ-ΒΕΝΕΤΟ ΕΝΟΨΕΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 4 ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΕ  ΚΑΝΑΛΙΑ-ΚΕΡΑΜΙΔΙ-ΒΕΝΕΤΟ ΕΝΟΨΕΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 4 ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΕ
ΚΑΝΑΛΙΑ-ΚΕΡΑΜΙΔΙ-ΒΕΝΕΤΟ
ΕΝΟΨΕΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, πραγματοποιήθηκε η παράδοση και η τοποθέτηση τεσσάρων (4) δεξαμενών νερού χωρητικότητας 40.000 λίτρων η καθεμία, στο ορεινό όγκο Καναλίων – Κεραμιδίου – Βένετου, μετά από προγραμματική σύμβαση που συνήφθη μεταξύ της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θεσσαλίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) και του Δήμου Ρήγα Φεραίου με μορφή χρησιδανείου.
Η προμήθεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 – Π.Ε. 4.7. Προστασία από δασικές πυρκαγιές της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού για
δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» του ΕΠ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032679 του ΕΠ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”.
Την ευθύνη διαχείρισης, πλήρωσης με νερό και συντήρησης των δεξαμενών έχει ο Δήμος Ρήγα Φεραίου.
Στην παράδοση παρευρέθηκαν οι κ.κ.: Δημ. Μιχαλάκης και Ι. Βέργος, επιστημονικό προσωπικό της Μ.Δ, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργων της Μ.Δ., ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Δημ. Παλληκάρης, ο Διοικητής της Π.Υ. Βελεστίνου, Κων. Τσίκας και ο Διευθυντής της Δ/νσης Δασών Μαγνησίας, Πάντος Πινακάς.