ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 8η ΙΠΠΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 7 – 8 ΜΑΪΟΥ 2022

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 8η ΙΠΠΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 7 – 8  ΜΑΪΟΥ 2022

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 8η ΙΠΠΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 7 – 8 ΜΑΪΟΥ 2022