ΥΔΡΟΔΌΤΗΣΗ ΑΕΡΙΝΟΥ!!!

ΥΔΡΟΔΌΤΗΣΗ ΑΕΡΙΝΟΥ!!!

ΥΔΡΟΔΌΤΗΣΗ ΑΕΡΙΝΟΥ!!!
Ολοκληρώθηκε η ηλεκτροδότηση της νέας γεώτρησης στην Τοπική Κοινότητα Αερινού καθώς επίσης και ο καθαρισμός της. Από την άντληση που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε επαρκέστατη ποσότητα νερού η οποία θα υπερκαλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων για πόσιμο νερό. Η ποιότητα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές που απαιτούνται και τις επόμενες ημέρες η γεώτρηση θα υδροδοτεί την ΤΚ Αερινού. Προσπαθούμε, ως ΔΕΥΑΡΦ, με κάθε τρόπο να δίνουμε λύση στα προβλήματα και οι δημότες να εμπιστεύονται τις υπηρεσίες μας.