ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ) 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ) 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Στο παρακάτω link ακολουθεί η εγκεκριμένη ανακοίνωση πρόσληψης:

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2-2022

Ακολουθεί το παράρτημα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

Ακολουθεί η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση: