ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6η / 2022 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26η ΜΑΙΟΥ 2022 ΣΤΙΣ 20:00