ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ!!!

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ!!!

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ!!!
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου Ρήγα Φεραίου, Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ»
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 370.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/06/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 23/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.