ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 8η/2022 ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, ΣΤΙΣ 20:00