3ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙ

3ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙ

3ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙ

Για να διαβάσετε το Δελτίο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για την λήψη του pdf.

3o ΔΓΠ 2022 (ΑΑ)