ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022- 2023