ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΑΤΟΜΟΥ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 14/9/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 23/9/2022

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ “ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Η/Υ ”