13η/2022 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ΩΡΑ 19:30