ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ΩΡΑ 11.00π.μ. “ΠΟΔΗΛΑΤΑΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ΩΡΑ 11.00π.μ.
“ΠΟΔΗΛΑΤΑΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”