ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ΩΡΑ 11.00π.μ. «ΠΟΔΗΛΑΤΑΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ΩΡΑ 11.00π.μ.
«ΠΟΔΗΛΑΤΑΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»