ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος θεμάτων πολιτισμού ορίστηκε η δημοτική σύμβουλος και π. Αντιδήμαρχος κα. Βασιλική Παπανικολάου-Χατζοπούλου χωρίς αμοιβή.
Η κα. Παπανικολάου θα είναι αρμόδια και θα έχει την εποπτεία και ευθύνη θεμάτων πολιτισμού, τον σχεδιασμό και την μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων για το τομέα πολιτισμού καθώς και για την διοργάνωση και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
Της ευχόμαστε καλή δύναμη και επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.