ΔΕΥΑΡΦ – ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2023

ΔΕΥΑΡΦ – ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2023

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε την Ανακεφαλαίωση του Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΡΦ και το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2023:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

τεχνικο προγραμμα 2023