ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022