ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 1ης & 2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 19:30 ΚΑΙ 20:00.