ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – 5η/2023 ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, ΩΡΑ 19:30