ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ 9η/2023 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΜΑΪΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00