ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8η/2023 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:30