ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης/2023 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:30