ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΥΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ