ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00